Programok


ROMA-NEMZ-TAB-23-0111
Balatonakarattya Roma kulturális tábor.
2023.08.07.-2023.08.11.

_________________

Roma önazonosság megőrzése ROMA-NEMZ-CISZ-21-0143
Projekt idő: 2021.01.01.-2021.12.31.
Támogatási összeg: 500 000 Ft

__________________________

Családi közösségi, mezőgazdasági program
A programot a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatta.
SZOC-FP-21-0068
Projekt idő: 2021.03.01.-2022.06.30.
Támogatási összeg: 770 000 Ft

____________________________________________________________________________

________________________________________
A programot a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatta.
SZOC-FP-20-KK-0001
Projekt idő: 2020.03.01.-2021.06.30.
Támogatási összeg: 700 000 Ft

______________________________________________________________________________________________

________________________________________
A programot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága támogatta.
SZOC-FP-19-KK-0014
Projekt idő: 2019.03.01.-2020.02.29.
Támogatási összeg: 600 000 Ft

________________________________________________________________________________________________

____________________________
Működési költség NEMZ-CISZ-19-0140
A program célja: A szervezet működési költségének támogatása
A programot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága támogatta.
Projekt idő: 2019.01.01.-2019.12.31.
Támogatási összeg: 500 000 Ft

__________________________________________________________________________________________________

Működési költség NEMZ-CISZ-16-0351
A program célja: A szervezet tevékenységi körének ellátása.
A programot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága támogatta.
Projekt idő: 2016.01.01.-2016.12.31.
Támogatási összeg: 600 000 FT

_____________________________________________________________________________________________________
Szociális agrárgazdálkodási program – SZOC-15-ALT-KKA-2-0204
A program célja: Halmozottan hátrányos helyzetű roma családok szociális agrárgazdálkodásának elősegítése.
Harminc hátrányos helyzetű roma önkéntes család állattartási, nevelési, földművelés, növénytermesztés oktatásban részesült. Közösségi agrárgazdálkodás keretében egy közös földművelés keretében konyhakerti növényeket termesztettek.
A programot: az Emberi Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs Szociális Hivatal támogatta.
Projekt idő: 2015.03.26.-2016.06.30.
Támogatási összeg: 600 000 Ft.
______________________________________________________________________________________________________
ROM-15-ALT-KEMT-20080

A program célja: A roma kultúra hagyományainak ápolása.
„Megvalósítható álmok, színes világok” című képzőművészeti kiállítás
A kiállításon köszöntőt mondott Loj Balázs Edelény város alpolgármestere. Ezt követően Hadobás Pál, a művelődési ház igazgatója mondott beszédet. Majd Dánielné Tóth Beáta, az egyesület elnöke méltatta a kiállító művészeket. Többek között Rézműves Gyulát, aki a kanadai Stradtford-i Egyetemen végzett festőművész szakon. 2006-ban püspöki dicséretben részesült egy kiállítás alkalmából Torontóban, aki roma származású. Továbbá Dugas Erikát, akinek a festészet 3-4 éve része az életének. Amatőr művészként Dömötör Gyöngyvér, közösségi koordinátor is a kiállítók közt volt. Ő az egyetem elvégzése mellett kikapcsolódásként és feszültség levezetésként ragadott ecsetet. A vendégeknek ezt követően lehetőségük volt megtekinteni a tárlatot. Illetve személyesen elbeszélgethettek a kiállító művészekkel.

“Szépen csengő szavak” címen roma színésznő a helyi középiskola 9. osztályos tanulói improvizált eseményekbe kapcsolódhattak be. Az ismerkedést követően, roma író Lakatos Menyhért versének elemzésére került sor. A diákok elmondhatták a műhöz kapcsolódó érzéseiket , gondolataikat. Ezt követően szituációs , improvizációs játékokkal zárult a nap. Az előadók egy-egy roma mesét, verset, történetet mondtak el, cigány majd magyar nyelven, amit kielemeztek.

Roma Holokausz áldozataira emlékeztünk meg, gyertyagyújtással. A Művelődési Ház igazgatója tartott egy rövid előadást a háború idején elhurcolt áldozatokról. A városból is több roma származású koncentrációs táborba került, és áldozatai lettek a háborúnak, ezekről emlékeztünk meg.
A projekt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.
___________________________________________________________________________________________________
Nemzetiségi civil szervezetek támogatása NEMZ-CISZ-15-0090

A program keretében a hátrányos helyzetűek jogainak és társadalmi érdekeinek képviselete, sikeres közéleti szerepvállalásuk elősegítése, a környező településeken élő cigányság általános társadalmi felemelkedésének segítése érdekében Tanácsadó irodánkat folyamatosan működtetjük. Különböző érdekvédelmi, szociális, segítő tevékenységet ellátó szolgáltatásokkal.
Megemlékeztünk a Roma Holokausz napján a roma áldozatokra. Adományozási karácsonyi műsor keretében jótékonysági estet szerveztünk.
A projekt ideje: 2015.01.01.-2015.12.31.
Összköltség: 250.000 Ft. vissza nem térítendő támogatás
A projekt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatóság támogatásával valósul meg.

_____________________________________________________________________________________________________
TAMOP2.6.2/-12/1-2012-0157

Humánerőforrás fejlesztések eszközeire épít, munkaerő-piaci szolgáltatások sikeres szolgáltatás nyújtásához. A munkavégző-képesség megtartását és fejlesztését segítő szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a vállalkozások rendelkezésére álljon a megfelelő képzett, foglalkoztat munkaerő. A civil szervezetek szerepvállalása az államilag finanszírozott szolgáltatások biztosításában hozzájárul a szolgáltatások minőségének és elérhetőségnek javításához, a szolgáltatások iránti növekvő igények kielégítéséhez.A civil szervezetek szolgáltatói szerepének erősítése, a forrásokhoz való hozzáférés  növelése, szakmai, és szervezeti kapacitás fejlesztése.

_______________________________________________________________________________

TAMOP5.1.3/09-2-2010-0046

Az Akcióterületen 78 család részesül komplex támogató szolgáltatásokban az önellátás fejlesztése, az alkalmazkodóképesség javítása érdekében. A családok fejlesztése a felelősség, az önsegítés szükségességének felismerése céljából szociális segítő hálózat támogatásával történik. A szociális hátrányok csökkentése érdekében hangsúlyt kap a gyerekek korai fejlesztése, kompetenciafejlesztése és tehetséggondozása. Az intézményrendszer és a civil szektor fejlesztését szemléletmód-váltással és a szervezetek közötti kooperáció fejlesztésével érjük el.

Edelény_nyitócikk

Bővebb információ: http:/www.edeleny513.hu/

Edelény_időközi_sajtóközlemény


______________________________________________________________________________________________________
TAMOP5.5.1B/11-02-0027

A projekt konkrét céljai:
A családok kiegyensúlyozott fejlődése és a szülők munkavállaló-képességének és motivációjának javítása a munka és a család összeegyeztetését biztosító támogató szolgáltatások biztosítása révén. A családok önfejlesztő-képességének javítása, a szülők alkalmasságának és felelősségének tudatosítása képzések és műhelyfoglalkozások segítségével. A fiatalok családi életre nevelése, a családon belüli konfliktusok csökkentése, a tudatos gyermekvállalás elősegítése és a nők munkába állásának támogatása közösségi programok útján.

Gyermekmegőrző működtetése: Gyermekfelügyelet biztosítása annak érdekében, hogy a szülők a munkaerő-piacra visszatérhessenek, megkönnyítve ezzel a helyi családok életét.

Szívességcsere központ működtetése: Hátrányos helyzetű, egy vagy többgyermekes családok számára biztosított segítő szolgáltatás a családok megsegítése, támogatása érdekében.

Mobil gyermekfelügyelet szolgálat: Készenléti gyermekfelügyelet biztosítása a családok számára váratlan helyzet fennállása esetében. A gyermekfelügyeleti rendszer folyamatos készenlétet biztosít az olyan családok, főleg egyedülálló kismamák számára, akik váratlanul, vagy átmenetileg kell, hogy munkát vállaljanak, de nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését. Megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos szülők részére, illetve fogyatékos gyermekek nevelésében történő segítségnyújtás.
Cél a családok támogatása és a szülők munkába állásának segítése, a gyerekek számára megfelelő színvonalú elhelyezési lehetőség biztosítása

Komplex családi tanácsadás: Tanácsadás, információnyújtás és információcsere a családi élettel, gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben szakértői segítséggel a családok támogatása, a helyes, kiegyensúlyozott gyermeknevelés ösztönzése érdekében.

Hírlevél Balajt Nyitórendezvény

Környezettudatosság

A projekt bemutatása_ppt

Zárórendezvény_Sajtóközlemény
______________________________________________________________________________________________________

TAMOP5.1.1-09/3-2009-0004
Az edelényi kistérség 18 településén (Edelény, Borsodszirák, Ziliz, Nyomár, Hangács, Balajt,Lak, Szendrőlád, Szendrő, Szuhogy, Szalonna,Martonyi, Perkupa,Szín, Rakaca, Bódvaszilas, Tornanádaska, Hidvégardó) 600 fő halmozottan hátrányos helyzetű részére alapfokú számítógépkezelő, netre fel, és vállalkozóvá válás képzés.

Digitális kompetencia-fejlesztés

Projekt bemutató

OKTATÁS:

Nyomár                            Lak                                        Szalonna

_______________________________________________________________________

Hangács                                Hidvégardó                           Szendrő


________________________________________________________________

Szuhogy                               Tornanádaska               Ziliz


________________________________________________________________

Rakaca                                   Szín                                        Edelény


_________________________________________________________________________

Borsodszirák                     Bódvaszilas                         Perkupa

______________________________________________________________________

Szendrőlád                          Balajt                                   Martonyi


_______________________________________________________________________

Nyílt nap Balajt:

____________________________________________________________________________________

Nyílt Nap Perkupa:


__________________________________________________________________________________________

Roma Munkaerő-piaci Szolgáltató Hálózat és Közösség- szervezés

Munkaerő-piaci szociális segítő mentori szolgáltatás,  (jogsegélyszolgálat, roma fiatalok továbbtanulásának, átfogó kompetenciafejlesztő felnőttoktatás – és képzési programok, komplex fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatási, képzési, oktatási, szociális, egészségfejlesztési elemek, multifunkcionális közösségszervező programok, tevékenységek stb.) biztosítása. Edelény és térségében élő, elsősorban romák, akik támogatott foglalkoztatásban, felnőtt képzési programban, foglalkoztatottként, a nyílt munkaerő-piacon nem vettek részt, fiatalok társadalmi integrálása, az esélyegyenlőség elvének tudatosítása és népszerűsítése. Segítse a szabadidőhasznos eltöltését, hozzájáruljon a roma fiatalok esélyegyenlőségének megteremtéséhez, segítse a roma fiatalok felkarolását, csökkentse a térség munkanélküliségét, hozzájáruljon a roma lakosság helyzetének és életkilátásának javulásához, és kialakított programok fenntarthatóak legyenek.