Bemutatkozás, tevékenységeink

Az egyesület céljai:
- A roma nők jogainak és társadalmi érdekeinek képviselete, sikeres közéleti szerepvállalásuk elősegítése.
- A halmozottan hátrányos helyzetűek általános társadalmi felemelkedésének segítése.
- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet
– hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
– a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység
– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
– kulturális tevékenység

Az egyesület tevékenysége:
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása /2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről -1. § – 6. §/
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység / 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről-144. § (1)-(2) /
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés /2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2. § (3)/
- kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem /2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 § (1) /
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet/1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról -17. § (1 /
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának /2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről -3. § (2) a)