Foglalkozások

Pályaorientációs tanácsadás

Pályaorientációs, álláskeresési és szakképzési tanácsadás, munkavállalásra való felkészítése, rugalmas foglalkoztatás tanácsadás – tanácsadás az elhelyezkedési problémákkal küzdő, gyermekgondozásból visszatérő kismamák számára.

Informatikai műhelyfoglalkozás

A foglalkozások során a következő témákat érintjük: operációs rendszerek és szövegszerkesztés, illetve adatbázis kezelés, táblázatkezelés, excel és prezentáció.

Családtervezési, családszervezési előadássorozat

A mai családmodell és a családi szerep átalakult az elmúlt években, nem feltétlen a jó irányba (lásd csonka családok megnövekedett száma). A gyerekek fejlődését pedig nagymértékben befolyásolja, hogy milyen családban nő fel.  Szülői feladatok felkészítése, a családtervezéssel kapcsolatos foglalkozásokra.                                                                              Témakörök:

- Korszerű családtervezési módszerer,

- Élet a gyerek születése után, -

  • Gyermek és a munkahely összeegyeztethetősége.
  • A munkába állás előnyei, hátrányai a kisgyermek nevelése mellett. Mikortól érdemes gyermek mellett dolgozni, munkát vállalni?
  • Mi a teendő, ha a kismamának nincs hová visszamennie?
  • Hogyan keressen a kismama munkát? Állás-interjú szimuláció.
  • A munkavégzés szerepe a családi életben, a munkavégzés hatása a gyermek és a család fejlődésére.
  • Rugalmas munkavégzés és a családi élet összeegyeztetése.
  • ______________________________________________________________________________

Önfoglalkoztatási tanácsadás

Általános piaci és vállalkozási ismeretek, vendéglátói pari és turisztikai ismeretek, kommunikációs ismeretek, munkaerő gazdálkodási ismeretek. A foglalkozásokhoz kapcsolódóan személyes tanácsadást nyújtunk. A tanácsadás célja, hogy a tanácsadáson részt vevő családok közösségeket hozzanak létre, és segítség egymást az önfoglalkozatás során.

Kismamák foglalkoztatása

Cél a rugalmas munkaszervezési módszerek elterjesztése a foglalkoztatásban. A foglalkoztatóknál távmunkában ellátható feladatok leválasztása, kiszervezése az otthon lévő anyukáknak, járulékkedvezmények igénybevétele, pályázati lehetőségek megismertetése. Szemléletformálás nemcsak a kismamák, hanem a cégek számára is szükségessé válik, így szemléletformálás is történik annak érdekében, hogy a kismamákat felé is nyitottak legyenek a cégvezetők.

Amennyiben érdeklődik a téma iránt, keresse munkatársainkat!

Az előadások helyszínéről és pontos időpontjáról érdeklődjön a Tanácsadó Központban!

_________________________________________________________________________________

Szupervízió

Mély szegény családokkal foglalkozó szervezetek közötti kapcsolat erősítése és képessé tenni a szakembereket az önálló esetkezelésre, a problémás szituációk önálló megoldására, kezelésére. Kooperáció és a hatékonyság fejlesztése.

_______________________________________________________________________________

Kompetencia és képességfejlesztés gyerekeknek, fiataloknak

Az iskolakerülés arányának visszaszorítása, a jobb érdemjegyek elérése, a motiváció erősítése, a megfelelő tanulási módszerek elsajátítása, a helyes értékrend kialakítása, a képességfejlesztés, a korai együttműködések és a szociális érzék erősítése révén.12-18 és 6-12 éves korosztálynak. Magatartás-problémák megelőzése,beszéd, mozgás, szociális érettség és értelmi funkciók fejlesztése,elmetorna, korrepetálása a gyerekeknek, tanulási motiváció erősítése, tanulástechnika fejlesztése, játékos foglalkozások

_______________________________________________________________________________

Szülői összetartás erősítése:

Kiegyensúlyozott pár-és családi kapcsolat, szenvedélybetegség megelőzése (alkohol, drog),állampolgári és hivatali ügyintézés, szociális és állampolgári készségek fejlesztése, gyermeknevelési praktikák,családi mediáció: problémák felvázolása, közös megoldás a mediátor részvételével, kisebbség és többség közötti mediáció,helyes pénzkezelés és adósságcsapda elkerülése program: családi bevétel-kiadás elemzése, célok kijelölése, hitelfelvétel és kondíciók megismerése, pénzügyi krízishelyzetek kezelése, tartós fogyasztási javak, vagyoni célok elérése, adósságkezelési tanácsadás, takarékoskodás.

_______________________________________________________________________________

Szülő-kisgyermek sarok:

Az anyák és a leendő anyák bevonása a programba és a fejlesztésük a gyermekekkel együtt. A program révén a szülőkkel együtt a gyermekek korai fejlesztése is megvalósul. A program nyitott, a foglalkozások témái: gyermeknevelés erősítése, türelem és odafigyelés fejlesztése, gyermek motiválása, családi „csapat” erősítése, kreatív foglalkozások

_________________________________________________________________________________________________________


Kiskertgazdálkodás:
A programba bevont családok önellátó képességét, bevételteremtő és jövedelemszerző tevékenységének fejlesztése. Gazdamentor segíti a családokat, feladata, hogy az első lépésektől segítse a programban résztvevőket, megismertessen velük egy új életszemléletet. A célcsoportot fokozatosan kell rávezetni a mezőgazdasági tevékenység jellegéből adódó közép- és hosszú távú tervezés és kiszámíthatóság szükségességére. Közösen kell kialakítani és folyamatosan növelni a résztvevők aktivitását, ezáltal biztosítva egy új impulzust az életkörülmények javításához. A résztvevők a megfelelő szakmai tudás mellett életvezetési tanácsokat, közösségfejlesztő tevékenységet és a környezettudatosság elsajátítását is megtanulják.

________________________________________________________________________________

A párkapcsolati attitűd, a családi élet fontossága, házasság és gyermekvállalás témájú foglalkozások

Konfliktuskezelés mediációval

A családi mediáció egy speciális módszer, amelynek lényege, hogy két fél vitájában – mindkét fél közös beleegyezésével – egy semleges harmadik fél – a mediátor – jár közben. Hatékonyan alkalmazható abban az esetben, ha a résztvevők igénylik a konfliktus rendezését, de nem találnak megoldást a vitára. A konfliktusok időben történő kezelésével elkerülhető a kapcsolatok végleges, helyreállíthatatlan megromlása és előidézhető a családi stabilitás.

_________________________________________________________________________________

Szemléletformáló fiataloknak a férfi-nő kapcsolatok fontosságáról

A családnak különleges szerepe van a társadalmi viszonyok újratermelésében, hiszen generációkon keresztül örökíti át értékeit, normáit, viselkedési szabályait. Az pedig, hogy az embereknek a család fontosabb a munkánál vagy az egyéb társas kapcsolatoknál, több szakirodalom is alátámasztja. A családok nevelési és képzési tevékenységükkel jelentősen hozzájárulnak a jövő generációja emberi és munkavégző képességének kialakításához, ez pedig az egész társadalom teljesítőképességének, a hosszú távú gazdasági növekedésnek és a fejlődésnek záloga. A jövő prosperitásának legalapvetőbb garanciája a család. Szükséges tudatosítani a szülőkben alkalmasságukat és felelősségüket a gyermekek nevelésére.

_________________________________________________________________________________

Egészséges családi élet

A program célja a szülők elméleti és gyakorlati tudásának fejlesztése annak érdekében, hogy ők maguk is egészségesebbé váljanak, és egészségesebb gyerekeket neveljenek. Továbbá cél a célcsoport egészséges életmóddal kapcsolatos aktivitásának növelése, az  egészségtudatosság javulása a következő években.Az egészséges családi élet programra várjuk a felnőtt, gyerekvállalás előtt álló párokat, gyereket váró, vagy kisgyermekes szülőket és a gyerekes szülőket egyaránt