Cigány kultúra

Romák eredete:
A cigányok Indiából származó nép, mely a 15. században vándorolt be Európába. Önmagukat romnak, vagyis „embernek”, illetve néha kálonak, „feketének” nevezik. A magyarországi vándorcigányok néhol manusnak (szintén „ember”) is nevezik magukat.A világ népei és nyelvei különféle szavakkal nevezik a cigány népet. A Londonban, 1971. április 8-12. között megtartott Első Roma Világkongresszuson, maguk az ott jelenlévő, különböző cigány népcsoportokhoz tartozó küldöttek konszenzussal azt fogadták el, hogy a világ összes cigány származású emberének közös és hivatalos elnevezése attól kezdve a rom többesszámú alaklakja, azaz a roma legyen.
Nyelv:
A magyarországi romák nyelvi szempontból három nagy csoportba tartoznak. Egyik csoport a „muzsikus cigányok”, a romungrók. Ők magyarul beszélő magyarcigányok. Másik csoportjuk magyarul és cigányul is beszél. Ők az oláhcigányok, akik magukat romnak nevezik. A harmadik csoportba tartozók a román cigányok vagy beások, akik magyarul és románul beszélnek
Cigány zászló:
A Roma Világkongresszus elfogadta a roma zászlót, amit a világon minden roma tiszteletben tart. Hagyományos kék és zöld színei mellett vörös kerék került a közepére. A kék a kék ég és a mennyország színe. A zöld a földé, mely szerves és növekvő. A kék az örök értékeket jelöli, a zöld az evilágiakat. A középső kerék a mozgás és változás jelképe.
Cigány himnusz:
Az 1971-ben, Londonban tartott első Roma Világkongresszus a Gélem, gélem („Mentem, mentem”) kezdetű dalt – a jugoszláviai Žarko Jovanović romani nyelven (lovári nyelvjárásban) írt szerzeményét – fogadta el a cigányság hivatalos himnuszának.
http://www.youtube.com/watch?v=RBbK7ImtY2g
Opre Roma (Lovari nyelven)

Gelem, gelem, lungone dromenca
Maladilem baxtale Romenca
Ah, Romale, kathar tume aven,
le caxrenca, baxtale dromenca?
/: Aj, Romale, aj, Čhavale! : /
Vi man sas ek bari familija,
Mudardasle e kali legija.
Athe vrema, uštyi rom akana,
Te xutrasa, maj mišto keresa!
Aven manca sa lumake Roma,
Thaj putras le romane droma!
/: Aj, Romale, aj, Čhavale! :/
Mentem, mentem végtelen utakra,
találkoztam boldog cigányokkal.
Hej cigányok, honnan merről jöttök,
mely országból, milyen szerencsével.
/: Hej cigányok! Hej testvérek! :/
Volt nekem is rég egy nagy családom,
legyilkolták fekete légiók.
Menjünk együtt világ cigányai,
nyissuk meg a cigányok útjait.
Ébredjetek, keljetek testvérek,
együtt leszünk és együtt lesz erőnk.
/: Hej cigányok! Hej testvérek! :/
Jarko Jovanovics
1971-től hivatalos cigány himnusz